PROFIL YAZID

MUKADDIMAH
Segala puji bagi Allah Azza wa Jallaa, kami memuji-Nya, memohon petunjuk-Nya dan memohon ampunan-Nya serta memohon pertolongan-Nya. Kami berlindung kepada-Nya dari kejahatan nafsu dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun yang bisa menyesatkannya dan barangsiapa disesatkan Allah, maka tiada satupun yang bisa menunjukinya jalan (menuju kebenaran). Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tiada sekutu bagi-Nya dan kamimenjadi saksi bahwa Muhammad (Orang-orang yang terpuji) itu adalah Hamba-Nya dan Utusan-Nya. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam (Selamat Dunia dan Akhirat). Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadamu Allah menciptakan isterimu, dan darinya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan mengamalkan Ilmu-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan Silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Hai orang-orang yang menyakini Allah, bertaqwalah kamu kepada Allah dan Ungkapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menta’ati Allah dan Utusan-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Aamiin…
I.         PENDAHULUAN

Yayasan AZKA GADING INDONESIA(YAZID) lahir berlandaskan Kasih Sayang (Al-Rahman Al-Rahim) dan disertai keinginan yang kuat untuk menolong makhluk Allah yang mengalami kekurangan materi dan keterbatasan pendidikan, menumbuhkan kebahagiaan, memberi kelapangan dan kedamaian hati (Rohani) dalam wujud kehidupan dunia yang bersih dan suci.Bajik dan bijak menunaikan amal yang sempurna,berupaya mengajak kepada para Dermawan,khususnya bagi masyarakat Indonesia, umumnya masyarakat dunia agar peduli untuk dapat bergandeng tangan menyemaikan benih amal kebaikan yang subur dengan tulus ikhlas sepenuh hati,dalam mewujudkan kasih sayang bersama Yayasan Azka Gading Indonesia  .

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *